Ulwazi Magazine

wellness

Ake sibheke
izinto ezizobe zibalulekile
nezizobe zingabalulekile
eminyakeni embalwa ezayo. 

Esikhathini lapho unamandla okuphakamisa omunye umuntu noma umucekele phansi, khetha umusa nenhlonipho

Life can be quite the roller-coaster, with its ups and downs, and it’s completely normal to want to be happier and more relaxed. 

Yize ukuphuka kwenhliziyo kubuhlungu, ungakwazi ukululama futhi uphume kulesi sigameko uqine kakhulu kunakuqala. 

47

Siphila esikhathini sezinkundla zokuxhumana, ama-reality show, ama-
influencer, ama-BBL nama-waist trainer. Kufanele sifunde ukuzithanda ngokuphelele. 

inspiring-vision-board-with-quotes (1)

Wake wezwa ngebhodi lezifiso namaphupho akho, phecelezi, i-vision board? Ifana nemephu ekusizayo
ufinyelele emaphusheni akho.

nkln

Anxiety and depression are two common mental health conditions that affect many people, including teenagers.

 

Swag. Fashionable cheerful hipster girl with braids smiles broadly shows white teeth wears trendy orange sunglasses black jacket expresses positive emotions poses against graffiti wall in urban place

Looking Beyond Drip and Swag. The significance of a good character in a culture that frequently values physical appearance. 

negative emotions can sometimes feel overwhelming and difficult to manage, especially if we don’t understand why we’re feeling that way.