Ulwazi Magazine

ezemvelo

ULWAZI MAGAZINE ISSUE 1_v8d

Ulwandle luyikhaya lwezinhlobonhlobo zezilwane ezinhle kodwa okwenziwa ngabantu kunomthelela omkhulu empilweni yakho konke okuphila ngaphansi kwamanzi.

strelitzia

Izitshalo ezingu-10 ezizikhulelayo eNingizimu Afrika, isitshalo ngasinye sinezici zaso ezihlukile nokubaluleka kwaso ngokosiko.

ULWAZI MAGAZINE ISSUE 3 v2c

The world is filled with cool places and
exciting things to do. Let’s travel together
and see what these awesome countries
have in store for us.

Silhouette Safari Scene at Dawn illustration

Beyond their stunning
beauty and unique ways, animals possess innate qualities that can
teach us valuable life lessons.


front-view-individual-holding-recycle-produts

In today’s world, where climate change and environmental degradation are pressing concerns, it’s more important than ever for you to understand the significance of recycling.