Ulwazi Magazine

health

pexels-karolina-grabowska-4210607

Uma uthatha imithi noma amaphilisi usuke welekelela umzimba ukuthi
ukwazi ukulwisana nesifo noma ukugula okuwuhlasele.

f2

Ukuqonda ukubaluleka kwemisebenzi yokuhlanzeka kubaluleke kakhulu nokuzizwa kahle – kusemqoka ukugcina impilo nenhlalakahle yonkana.

erq3wwe

Njengomuntu omusha osesikoleni kulula ukubambeka ube matasa ngezinto zesikole ugcina usukhohlwa ngokubaluleka ngokuzenzela umphako onomsoco.

42

Amaholidi ayisikhathi esihle kakhulu sokuzama izitayela ezahlukahlukene zezinwele, noma ngabe
uzohambela imicimbi noma ufuna nje ukushintsha indlela obukeka ngayo. 

ULWAZI-MAGAZINE-ISSUE_4

Navigating skincare can feel overwhelming amidst a sea of advice. With countless products and routines available, understanding the essentials becomes crucial. We highlight the do’s and don’ts for achieving radiant, healthy skin.

The man Smoking the classic Shisha. Beautiful background, with colored rays of light and smoke. The concept of hookah Smoking. Space for text.

Kungenzeka usuke wayizwa ibizwa ngamagama ahlukene njenge-hooka, i-shisha noma i-water pipe. Noma ungayibiza kanjani, iqiniso ngayo ukuthi inobungozi.

4E2345

Ukudla kakhulu ukudla okungenamsoco kungaholela ekukhuluphaleni ngokweqile nezifo ezifana nesifo sikashukela, esenhliziyo, nezinye izifo ezingalapheki

ULWAZI MAGAZINE ISSUE 3 v2s

Usuke wabuqaphela ubuhle bemibala epletini lakho
lokudla?Leyo mibala akuyona eyokuhlobisa – isitshela
imfihlo ngomsoco okhona ekudleni okuthile. Asifunde
kabanzi ngemibala yokudla nokuthi umbala umunye
unazinzuzo zini empilweni yakho.