Ulwazi Magazine

Ubuhle bomhlaba, amathafa,nezitshalo zaseNingizimu Afrika

INingizimu Afrika yizwe elinothe ngomhlaba onezinhlonhlobo zamathafa, izintaba,amasiko nezitshalo ezihlaba umxhwele,ezinye zazo ezingatholakali kumanye amazwe angaphandle kwaseNingizimu Afrika. Asihlole izitshalo ezingu-10 ezizikhulelayo eNingizimu Afrika, isitshalo ngasinye sinezici zaso ezihlukile nokubaluleka kwaso ngokosiko.

A King or Giant Protea (Protea cynaroides), South Africa's national flower, growing in Table Mountain National Park, South Africa.

Isiqalaba imbali yezwe laseNingizimu Afrika edume ngobuhle bayo, namakhanda aso aqhakaza abe wumbala o-pink, o-bomvu nosawolintshi. Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-80 zeSiqalaba eNingizimu Afrika futhi sijwayele ukutholakala endaweni eyaziwa nge-Fynbos nasezindaweni ezinezintaba

baobabs-in-kenya-

Isimuhu yisihlahla esazelwa isiqu saso esikhulu kanye nezithelo zaso ezinhle ezimnandi. Sitholakala ezindaweni ezishisayo futhi ezomile eNingizimu Afrikayonke futhisingaphilaiminyaka

eyizinkulungwane-ngezinkulungwane.

Aloe vera plant outdoor in the garden

Inhlaba yisithelo esizikhulelayo eNingizimu Afrika. Idume ngokwelapha futhi ijwayele ukusetshenziselwa ukwelapha ukusha nokuqubuka kwesikhumba

Single fresh Cape gooseberry, Physalis Peruviana, with husk on wooden background  close up

I-Cape Gooseberry isithelo esincane esizikhulelayo eNingizimu Afrika. Idume ngokunambitheka kwayo okunoshukela nobumuncu futhi ijwayele ukusetshenziselwa ukwenza izidlo ezinoshukela kanye nojamu.

strelitzia

Igceba, elibuye laziwe njengenyoni yasepharadesi, yimbali enemibalaegqamile ezikhulelayo eNingizimu Afrika.Idume ngendlela engajwayelekile eyakheke ngayo, okufana nenyoni endizayo.

A shallow focus shot of Rooibos tea isolated on a white background

I-Rooibos wuhlobo lwesitshalo esizikhulelayo eNingizimu Afrika. Ijwayele ukusetshenziselwa ukwenza itiye futhi idume ngezinzuzo zayo zezempilo, ezihlanganisa ukugayeka kangcono kokudla kanye nokwehlisa ukuvuvukala

Detail of the dried fruits of Cape gooseberry on chestnuts

Umemezi omhlophe yisihlala esikhulu esihlale siluhlaza esizikhulelayo eNingizimu Afrika. Sidume ngezimbali zaso ezinhle, ezinuka kamnandi futhi ujwayele ukusetshenziswa uma kuhlotshiswa amagceke nezindawo ezivulekile.

Leonotis leonurus flower in Lions head, Camps bay beach at background, South Africa

Umunyane isitshalo esithela izimbali esizikhulelayo eNingizimu Afrika. Udume ngokukwazi ukushintsha ukusebenza kwengqondo futhi ujwayele ukusetshenziswa uma kwenziwa imithi yesintu