Ulwazi Magazine

Izitayela Zezinwele Ezinhle
Zamaholidi Nokuzinakekela

Amaholidi ayisikhathi esihle kakhulu sokuzama izitayela ezahlukahlukene zezinwele, noma ngabe
uzohambela imicimbi noma ufuna nje ukushintsha indlela obukeka ngayo. Nokho kubalulekile
ukukhumbula ukuthi izitayela zezinwele ezahlukene zidinga ukunakekelwa ngezindlela ezithile ukuze
ugcine izinwele zakho zizinhle kuze kuphele isikhathi samaholidi.

43

Amasingili ayisitayela seminyaka futhi esihamba nanoma yini. Gcina
isikhumba sekhanda lakho namasingili kuhlanzekile ngokukuhlanza
ngensipho ewuketshezi engenawo ama-sulfate.Gcoba umkhiqizo
owenziwe ngamafutha futhi ongasindi ezinweleni zakho ukuze ugweme
ukoma.Gwema ukuqinisa kakhulu ngoba kungaholela ekuphukeni kwezinwele.

42

Amawigi namawivu ayindlela esheshayo nenestayela yokushintsha indlela
obukeka ngayo ngaphandle kokushintsha izinwele zakho zemvelo.Khumula
iwigi njalo ekupheleni kosuku ukuze izinwele zakho zemvelo ziphefumule.
Hlanza isikhumba sekhanda lakho ngensipho ewuketshezi engenabo utshwala
nama-sulfate.Ungakhohlwa ukuhlanza iwigi yakho ngoba nayo ingangcola
ngokuhamba kwesikhathi.

44

Ukudaya izinwele yindlela emnandi yokubungaza amaholidi kodwa zidinga
ukunakekelwa okwedlulele ukuze zihlale zinempilo futhi zigcine umbala wazo.
Sebenzisa insipho ewuketshezi nomkhiqizo wokuthambisa ophephile ezinweleni
ezinombala nengenawo ama-sulfate. Hlanza izinwele njalo emva kwezinsuku
ezimbalwa ukuze ugweme ukuphupha kombala.Gcoba amafutha okuvikela
umbala noma isifutho sokuvikela izinwele emisebeni yelanga. Cabanga
ukusebenzisa imikhiqizo yokuthambisa izinwele ukuze ugweme ukoma nokulimala
kwazo. Kukho konke, ungazidayi uphinde uzelule izinwele ngesikhathi esisodwa!

45

I-snoopy yisitayela esidala futhi esihle sokweluka. Gcina i-snoopy sakho
sihlanzekile ngokuhlanza isikhumba sekhanda lakho ngensipho ewuketshezi
engenawo ama-sulfate.Gcoba umkhiqizo owenziwe ngamafutha,ongasindi,
ukugwema ukoma.Gwema ukudonseka kwezinwele ngesikhathi uluka ukuze
zingaphuki.Shuqula ngeduku le-silk noma le-satin noma i-bonnet ngesikhathi
ulala ukuze uvikele umluko wakho.

46

Izinwele zemvelo zihlukile, zinhle futhi zingezinye zezitayela zamaholide ezinhle
kakhulu.Gcina izinwele zakho zinempilo ngokuzihlanza ngensipho ewuketshezi
engenawo ama-sulfate.Sebenzisa umkhiqizo wokuthambisa izinwele noma
imaski yezinwele ezozenza zithambe futhi zibukeke kahle. Sebenzisa iminwe
yakho noma ikama elinamazinyo agqagqene ukuhlukanisa izinwele zakho,uqale
ekugcineni kwazo wehle.