Ulwazi Magazine

Siphila esikhathini lapho ulwazi nezinsiza kutholakala kalula, kanti kulele kithi ukusebenzisa leli thuba. Esikhathini samanje, awudingi ukuthi uze uqede u-matric ukuze ufunde amakhono amasha, kahle-kahle ngokufunda ikhono nge-internet, ungazithola usukude kakhulu kunozakwenu. Inzuzo enkulu kakhulu yokufunda ikhono nge-internet ukuthi kungakusiza wenze imali usafund isikole. Ungaqala usebenzise ikhono lakho ukuze wakhe imisebenzi eminingi ebonakala ezinkundleni zokuxhumana, uhlinzeke ngezinsizakalo ezithile, noma uthengise impahla.

Nazi izibonelo zamakhono ongazifundisa wona nge-internet:

1

Ukushutha Izithombe

Kune nqwaba yezinsiza ezikhona kwi-internet, ungazifundisa konke okubalulekile ngokushutha izithombe futhi uqale ibhizinisi lakho lokushutha. 

Portrait of afro tourist man taking photographs with camera while walking outdoors on the street. Tourism concept.

2

Ukuqopha Ama-vidiyo

 Ungafunda ukwenza ama-vidiyo aseqophelweni eliphezulu ngokubuka izifundo zakuYouTube nezinye izinkundla ezisebenza nge-internet.

Concept of simple operation of blogger and vlogger, hand using computer on video editor works with footage on wooden table, camera and accessories on table.

3

Ukupheka nokuBhaka

Uma ukuthanda ukupheka nokubhaka, ziningi izinsiza ezikhona kwi-internet ezingakufundisa ukupheka izidlo eziconsisa amathe nokubhaka amakhekhe ehla es’phundu

Banana muffins on the table. Breakfast

4

Ukusebenzisa Izinkundla Zokuhweba Kwi-internet

Ungafunda ukuhweba ngamasheya, i-cryptocurrency kanye nokunye ngokusebenzisa izinkundla zokuhweba kwi-internet nokulandela izinsiza ezikhona.

Bitcoin and cryptocurrency investing concept. 3D rendering.

5

Ukubhala i-Code Nokwakha Ama-App

Ziningi izifundo ezitholakala kwi-internet ezingakufundisa ukubhala i-code nokukwakha ama-app, noma ungakaze ukwenze ngaphambilini.

less compilation computer programming coding language for website technology background

Ezinye zezinsiza zamahhala ongazisebenzisa ukufunda lamakhono zihlanganisa i-YouTube kanye ne-Google Skills for Africa. I-YouTube yinkunda enhle kakhulu yokuthola amavidiyo nezifundo nganoma yisiphi isihloko. I-Google Skills for Africa yinkundla yamahhala ehlinzeka ngezifundo zobuchwepheshe, ibhizinisi/ukuzisebenza, kanye nokuthuthukisa umsebenzi emkhakheni wakho. Ngakho-ke,noma ngabe ufuna ukufunda into entsha ozochitha ngayo isikhathi noma ufisa ukungena emkhakheni omusha, asikho isizathu sokuba uzincishe ulwazi. Ngale nqwaba yezinsiza ezikhona kwi-internet, ungazifundisa cishe noma yini ofuna ukuyazi.